توضیحات محصول

چسب دوقلو ژاپنی مخصوص فلز به چینی مخصوص چسباندن پایه ودسته های پیوتر فلزی به چینی وسینی بسیارمقاوم وضمانتی

ادامه مطلب

مشخصات فنی